Eritrea

ህግደፍ፣ ብምምሕዳር ከተማ ጄኔቫ ዝተወደበ መዓልቲ ባህላዊ ምርኢት ኤርትራውያን ደው ንምባሉ ዘካየዶ ፈተነ ፈሺሉ

Radio Erena -

Radio Erena: 26 September 2017

ህግደፍ፣ ብምምሕዳር ጄኔቫ ተወዲቡ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ደው ንምባሉ ዘካየዶ ፈተነ ከምዝፈሸለ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብታ ከተማ ሓቢሮም።

ኣብ ከተማ ጀኔቫ ዝመደበሩ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኤርትራን ወኪል ህግደፍን፣ እቲ pré en bulle ብዝተባህለ፣ ብፈዴራላዊ መንግስቲ ስዊስ፣ ቤት ጽሕፈት ኢንተግሬሽን ምምሕዳር ከተማ ጄኔቫ ዝድገፍ ማሕበር፣ ካብ 22 ክሳብ 24 መስከረም ዘዳለዎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን፣ ብዘይኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ኤርትራ ክካየድ የብሉን ብምባል'ዩ ደው ንምባሉ ፈቲኑ።

 እቲ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ብተወሳኺ፣ ኣብቲ ብዘይኣፍልጦን ደገፍን መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ፌስቲቫል ዝሳተፍ ዝኾነ ኤርትራዊ ተሓታቲ ምዃኑ ከምዘፋራርሐ'ውን እቶም ምንጭታት ጠቒሶም።

ሓደ ካብ ኣካያድቲ ስራሕ pré en bulle ዝኾነ ሰባሽያን ኣብ ዝሃቦ ቃል፣ ቆንስል ኤርትራ፣ እቲ ፌስቲቫል ደው ንኽብል መልእኽቲ ከምዝሰደደሎም ኣረጋጊጹ።

ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ ንምዝርራብ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘምርሕሉ ከኣ፣ ኣባላት እቲ ቆንስል እቲ ፌስቲቫል ደው ከብልዎ ብቁጥዐ ከምዝተዛረብዎም ሓቢሩ።

ስዑዲ ዓረብ፣ ዝተሰነዐ ስእሊ ንጉስ ፈይሰል ዘለዎ ናይ ታሪኽ መምሃሪ መጻሕፍቲ የዛርብ

Radio Erena -

Radio Erena: 26 September 2017

ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዘዳለወቶ ናይ ታሪኽ መምሃሪ መጻሕፍቲ፣ ንጉስ ፈይሰል ምስ ሓደ ካብ ገጸ ባህሪ ፊልም ስታር ዎርስ ዝኾነ "ዮዳ" ኮፍ ኢሉ ዘርኢ ስእሊ ብጌጋ ምዝርግሑ ኣብታ ሃገር የዛርብ ምህላዉ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ክፍሊ ካሪክለም ስዑዲ ዓረብ ዝተዳለወ ናይ ታሪኽ መምሃሪ መጻሕፍቲ፣ እቲ ካብ 60ታትን 70ታትን መራሒ ስዑዲ ዓረብ ዝነበረ ንጉስ ፈይሰል ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረ እናሃበ እንከሎ፣ ኣብ ጎኑ ድማ፣ ኣብ ፊልም ስታር ዎርስ፣ ማስተር ጀዳይ እናተባህለ ዝፍለጥ 'ዮዳ' ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ይርአ።

Pages

Subscribe to shekortet.com aggregator - Eritrea