Eritrea

ቀ/ ሚ ኣብይ ኣሕመድ ላዕለዎት ደረጃ ትምህርቲ ክረጋግኡ እንተዘይክኢሎም ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ከምዝወስዱ ኣፍሊጦም

VOAnews Tigrigna -

ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ መራሕቲ ክልላት፣ ዞባታት፣ ምምሕዳራት ከተማታትን እቲ ሕብረተሰብን ንላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናብ ምርግጋእ ዘይመልሱወን እንተኾይኖም ክሳብ ምዕፃው ዝበፅሕ ስጉምቲ ከምዝውሰድ ኣጠንቂቖም። “ክባረሩ ዝግብኦም 10 ሰባት እንተኾይኖም 10 ሰባት፣ን20 ሰባት ክነወግድ እንተኾይንና ን20 ሰባት፣ፈፂሙ ዝህውኸና እንተኾይንኑ ግን ነቲ ዩኒቨርስቲ ክሳብ ምዕፃው ናይ ምኻድ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና።እዚ ከይኸውን ምምሕዳራት ከተማ፣እቲ ማሕበረሰብ ብሓላፍነት ክሰርሕ ኣለዎ።” ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝተዛረቡ ሚንስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን እዋናዊ ኩነታት ዩንቨርስታት ብዝምልከት ንመራሕቲ ቦርድ ዩኒቨርስታት፣ናይ ዩኒቨርስቲ ፕረዚዳንታትን ሚንስትራትን ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እዮም ።ኣብ ዩኒቨርስቲታት ፀገም ይፈጥሩ ኣብ ልዕሊ ዘለው ተማሃሮ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዝወስድ እውን ገሊፆም።

Eritrea-Ethiopia: Ambassadors Without Credentials

Awate -

On July 2018, Ethiopian officials announced that Redwan Hussein was appointed as Ethiopia’s ambassador to Eritrea, while the appointment of Semere Russom as Eritrea’s ambassador to Ethiopia was announced in a tweet by Yemane Gebremeskel, Eritrea’s minister of information. However, after more than a year, none of the two ambassadors has presented their letter of credence …

The post Eritrea-Ethiopia: Ambassadors Without Credentials appeared first on Awate.com.

ትርጉም ሕጋዊ ቃላትን ኣምራትን ኣብ 'መስርሕ ምርመራ' ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ

VOAnews Tigrigna -

ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ፣ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ‘ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ንክሲ’ ጀሚሩ ኣሎ። ንኡክረይን ኣገዲዶም ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መነሓንሕቶም መርመራ ንክትጅምር ገይሮም’ዮም ብዝብል ምኽንያት። ንሎሚ ትርጉም ገለ ኣብ መስርሕ’ቲ ምስማዕ ምስክርነት ንክሲ ተደጋጊሞም ዝቃልሑ ቃላትን ኣምራትን ክንገልጸልኩም፣ Articles of impeachment፡ ንምኽሳስ ዘብቅዑ ዓንቀጻት Treason፡ ክሕደት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀዳማይ ረቋሒ ንክሲን ካብ ስልጣን ንምእላይ ዘብቅዕን ገበን ተባሂሉ ተጠቒሱ ኣሎ። Bribery፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንክሕደት ስዒቡ ኣብ ኣብ ካልኣይ ዝተጠቀሰን ንክሲ ዘብቅዕን ‘ብላዕ / ጉቦ’ ምቕባል ዝብል’ዩ። ብላዕ / ጉቦ ተፈጺሙ ዝባሃል ሓደ ወገን ንሓደ ባዓል ስልጣን ውሳንኡ መታን ክጸልው ኢሉ ዝዋሃብ ማለት’ዩ። መብዛሕትኡ ጊዜ ገንዘባዊ ክፍሊት ክኾን ይኽእል። ግን ካልእ ዓይነት ህያብ፣ ኣገልግሎትን መልክዕን’ውን ከጠቓልል ይኽእል።  Quid pro quo፡ መሰረቱ ግሪክ ኮይኑ ቀጥታዊ ትርጉሙ ‘ሕኸኸለይ ክሓከልካ’ ማለት’ዩ። ኣብ መዓልታዊ ትግባረኡ ድማ ምልውዋጥ ኣገልግሎት ወይ ዋጋ ዘለዎ ነገር ክኾን ይኽእል። ኣብ ሕጋዊ ኣገባብ ንፋይናንሳዊን ፖለቲዊን ዓውዲታት ዝምልከት’ውን’ዩ። ብዘይጥርጥርት ሕጋዊ ልውውጥ ክመስል ይኽእል ግን ‘ክዉል ውዕላት’ ሓደ ነገር ንምኽሳብ ተባሂሉ ገለ ዘይሕጋዊን ዘይግባእን ልውውጥ’ውን ክኾን ይኽእል። Removal vs. disqualification፡ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ንክሲ ካብ ቤት ምኽሪ ናብ ሴነት ኣሜሪካ ምስ ሰገረ፣ ነቲ ዝተወቕሰ ሰብ ምኽሳስ ኣድላዪ እንተኾይኑ ቀጻሊ መስርሕ ይቕጽል። ሴነት ኣሜሪካ ገበን ተፈጺሙ’ዩ ኢሉ እንተወሲኑ እቲ ዝተወቐሰ ባዓል ስልጣን ካብ ሓላፍነቱ (Removal) ተኣልዩ ይባሃል። ሴነት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ’ቲ ካብ ስርሑ ዝተሰጎገ ባዓል ስልጣን ኣብ መጻኢ ጊዜ ኣብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሓላፍነት ከይቕበል ክእግዶ ከሎ ‘disqualification’ ይባሃል። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ፣ ሴነት ኣሜሪካ ንሓደ ባዓል ስልጣን እዞም ዝተጠቐሱ ክልተ ነገራት ጥራሕ’ዩ ክውስን ዝኽእል። እንተኾነ፣ በዚ መስርሕ’ዚ ዝሓለፈ ሓደ ባዓል ስልጣን ጉዳዩ ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ክቕጽልን ተወሳኺ ቅጽዓት ክረክብን ይኽእልን። Standard vs. burden of proof፡ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓደ ባዓል ስልጣን ፈጻሚ ኣካል ወይ ዘፈር ዳይነት ብሰንኪ ‘ክሕደት፣ ብላዕ/ጉቦ ወይ ካልኦት ገበናትን ዘይግቡእ ባህርያትን’ ካብ መዝነቱ ክባረር ከምዝኽእል ይገልጽ። እንተኾነ፣ ንትርጉም ‘ካልኦት ገበናትን ዘይግቡእ ባህርያትን’ ብንጹር ኣይገልጾን። ትርጉም’ዞም ኣምራትን ቃላትን ንኣባላት ቤት ምኽሪን ሴነትን ገዲፉሎም ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፣ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ፣ መስርሕ ምጽራይ ንኽሲ ዝፍጸመሉ ኣገባብ ሓገግቲ ንክውስንዎ ገይሩ’ሎ። ከም ኣብ ካልኦት ገበናዊ ጉዳያት፣ ኣብ እዋን መጻረዪ ንክሲ (ኢምፒችመንት) "beyond a reasonable doubt" ‘ፈጺሙ ኣጠራጣሪ ዘይኮነ ኩነት’ ክቐርብ ኣገዳሲ ኣይኮነን።     Supermajority፡ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ፣ ሓደ መንግስታዊ ባዓል ስልጣን ንክኽሰስን ካብ ስልጣኑ ንክእለን እንተዋሓደ ክልተ ሲሶ ኣባላት ሴነት ክውስኑ ኣለዎም ይብል። U.S. Constitution፡ ንመሰረታዊ መትከላት መንግስቲ ኣሜሪካ፣ ንሕጊታትን መሰረታዊ መሰላት ኣሜሪካዊያን ብንጹር ዝገልጽ ሰነድ ማለት’ዩ። እዚ ሰነድ’ዚ ኣብ 1787 ዓም ተጻሒፉ፣ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ13 ቦከርቲ ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ ጸዲቑ።   

ኢዜማ ንናይ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ምንቅስቓሱን እዋናዊ ኩነታት ናይታ ሃገርን ብዝምልከት መብርሂ ሂቡ

VOAnews Tigrigna -

ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ/ኢዜማ/ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ምንቅስቓሱን እዋናዊ ኩነታት ናይታ ሃገርን ብዝምልከት መብርሂ ሂቡ። ኢዜማ ኣብ መግለጺኡ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት መንነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ስርዓት ነጊሱ ምፅንሑን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ግን እታ ሃገር ኣብ ጎደና ለውጢ ከም እትርከብን ሓቢሩ’ሎ።ኢትዮጵያዊያን ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝተቓለስሉ ለውጢ መንገዱ ንምስሓት ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ወገናት  ይሰርሑ ኣለው ይብል። ኢዜማ  ነቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት  ኣብ ልዕሊ ኣመንትን ትካላት እምነትን ዝተፈፀሙ መጥቓዕትታት ነቲ መስርሕ ስግግር ንድሕሪት ዝጎትት እዩ ክብል ኮኒኑዎ’ሎ። ብቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ይውሰዱ ኣለው ንዝበሎም ስጉምታት ዝነኣደ ኢዜማ መንግስቲ ግጭታት ዝቐስቀሱ ሓይልታት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ሓቲቱ። መራሒ ኢዜማ ፕ ሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምርጫ ብዝምልከት ዘለዎ መርገፂ ክገልፁ ከለው ከምናቶም ድልየትን ቅዋምን እንተዝኸውን እዚ ምርጫ በቲ ተታሒዙሉ ዘሎ ናይ ግዜ ሰሌዳ ክካየድ ኣይነበሮን፤እንተተኻይዱ ግን መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ኣለዎ ኢሎም። “እቲ ምርጫ ክካየድ እንተኾይኑ መንግስቲ ኣብ መስርሕ ምርጫ ሰላምን ፀጥታን ከረጋግፅ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ኣለዎ።ነፃ፣ሚዛናውን ተኣማንን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእሉ ኣገደስቲ መሓውራት ኣብ ቦቱኦም ክህልው ኣለዎም።” ሓላፍነቱ ዘይዋፃእ እንተድኣ ኮይኑ ግን እታ ሃገር ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘይኮነ ናብ ቀፃሊ ዕግርግር ዝወስዳ እዩ ኢሎም።

ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ዝነበራ ሜሪ ዮቫኖቪች ንኮንግረስ ቃለ ምስክርነተን ሂበን

VOAnews Tigrigna -

ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ዝነበራን ዝተባረራን ሜሪ ዮቫኖቪች ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዝዓለመ ኮንግረስ የካይዶ ናይ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ሎሚ ዓርቢ ቃለ ምስክርነተን ሂበን።ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ናይ ዩክሬይን ፕረዚደንት ቮሎዲሚይር ዘለንስኪ ደዊሎም ብዛዕብአን ዝሃቡዎ ርእይቶ ከም ዘሰንበደን ገሊፀን። ንሰን ኣብ ካቲቶል ሂል ንናይ ቤት ምኽሪ ኮሚቴ ስለያ ኣብዝሃብኦ ቃል “እንታይ ከምዝሓስብ ኣይፈለጡን ነይረ፤ግን ኣዚየ ተሻቒለ ነይረ’’ኢለን ። ንሰን ነዚ ናይ ምርመራ መስርሕ ኣብ ዘበገሰ ናይ ትራምፕ ስልኪ ዝርርብ ሽመን ዝተጠቕሳ እየ ነይረ።ዋይት ሃውስ ኣብዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ትራምፕ ንሜሪ ዮቫኖቪች ‘ሕማቕ ዜና እዩ’ምባሎም ተገሊፁ’ሎ።     

ፈነወ ትግርኛ ዓርቢ

VOAnews Tigrigna -

ፈነወ ትግርኛ ብናይ`ዚ መዓልቲ ዓበይቲ ዜና ይጅምር ። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረኽቦም ቃለ-መጠይቓትን ሰሙናዊ መደባትን ድማ የስዕብ ። ሰሙናዊ መደባት ዓርቢ፡ ቂሔ-ጽልሚ / ፍሉይ መደብ/ ሕቶን መልስን

Address by MOH;For Meningitis Vaccination Campaign

Shabait -

Your Excellencies Ministers!
Honorable PFDJ Officials & Governors!
Representatives of UN, WHO and other Partners!
Distinguished Guests!
Participants!
All protocol Observed!
Ladies and Gentlemen!

First and for most, allow me to welcome you all, to this important event, of launching the Meningitis Vaccination Campaign, and Vitamin-A supplementation for our children and young adults.

 

As you all know, Vaccines are among the most cost-effective public health and clinical preventive-service interventions, as well as, the core component of any preventive service packages.

At the same time, we know that prevention is better than cure! By the same token; childhood immunization program provides a very high return on investment. Likewise, awareness of disease and carrying out prevention and treatment courses remain essential components for reducing infectious disease transmission.

Ladies and Gentlemen!

In recognition of the importance of vaccines, Eritrea has been working diligently to reduce the negative impact of vaccine-preventable diseases. For this reason, Eritrea has policies and appropriate strategies to reduce morbidity and mortality and thereby, increasing productivity that would directly and indirectly contribute to the economic development of the country.

At this point,” The Expanded Program on Immunization” is one of the most successful programs in Eritrea. We are providing 12 types of vaccines to prevent diseases, including tuberculosis, poliomyelitis, whooping cough, meningitis, and Rota vaccine, among others.

Besides, yellow fever vaccine is being provided for those who travel outside of the country. In addition to the above mentioned, Vitamin-A capsules to prevent vitamin A deficiency is being provided.

In Eritrea there are 285 static immunization program sites, and 385 outreach sites. Moreover, we conduct Sustainable Outreach Services (SOS) and Reach Every District (RED) Services.

Using these approaches, and additional activities, we are able to achieve over 95% coverage against ten diseases for which, we are on control stage, while we have practically eliminated the other two diseases namely poliomyelitis and both maternal & childhood tetanus.

Ladies and Gentlemen!

Today’s launching of Meningitis-A immunizations is against meningococcal-A meningitis which is, a bacterial infection of the lining of the brain and spinal cord, that have spread up across 26 countries in sub-Saharan Africa, killing and disabling young people every year.

Meningitis-A is highly contiguous disease in our continent; it can kill or cause severe brain damage within hours. The disease is spread from person-to-person through the exchange of respiratory and throat secretions, by coughing, kissing, or sharing eating utensils.

Children aged between 5-14 years, are the most high risk groups. Meningitis manifested by severe headache, fever, vomiting, bulging of the fontanel in infants, sensitivity to light and neck stiffness, which can lead to - convulsions, delirium and death.

At the same time, Meningitis can cause severe brain damage, and it is fatal in 50% of the cases. But, if it is treated soon, the case-fatality rate can be reduced by 5-10%.

Meningitis also creates great burden on individuals, families, and the health systems of the affected countries. Epidemics usually start at the beginning of the calendar year (January to February) when dry sands from the Sahara Desert begins blowing southward.

Ladies and Gentlemen!

Our campaign also includes vitamin ‘A’ supplementation for children aged 6 to 59 months. As we all know, Infants and children have a high requirement of vitamin A for promoting rapid growth and for combating infections.

Vitamin A Deficiency (VAD), in children manifests itself as severe respiratory infection, diarrheal diseases, eye diseases ranging from exophthalmia (dry eyes), night blindness, and to a more serious sight threatening keratomalacia (melting of the cornea), that leads to corneal scars. Therefore, Vitamin-A supplementation is critically important, not only to prevent all the above-mentioned diseases, but also as essential element for child growth and survival.

Ladies and Gentlemen!

At this time, we are conducting catch-up campaign of Meningitis-A vaccination for the age group, ranging from 1-30 years. This will be followed by the introduction of this vaccine    in our routine immunization program for children in the age range 1 to 5 years. The introduction of Meningitis-A vaccine in the routine immunization program will prevent morbidity and mortality of our children. To this effect, the Ministry of Health of the State of Eritrea is officially launching this vaccination today, and as usual, the Ministry is committed to continue the routine immunization program that includes Meningitis-A vaccine. Moreover, distribution of vitamin ‘A’ will be reinforced.

Finally, I would like to extend my thanks to all Parents of the Beloved Children, Government, Non-Government Partners, & Staff Members of Ministry of Health, who are contributing to the success of this important campaign.

I thank you all!

Awet n’hafash!

National meningitis vaccination program commences

Shabait -

The National Meningitis Vaccination program and distribution of vitamin ‘A’ commenced today, 15 November in the presence of senior Government officials, representatives of UN offices in Eritrea and stakeholders.

Asmara, 15 November 2019- The National Meningitis Vaccination program and distribution of vitamin ‘A’ commenced today, 15 November in the presence of senior Government officials, representatives of UN offices in Eritrea and stakeholders.

Speaking at the event, Ms. Amina Nurhussen, Minister of Health, said that in recognition of the importance of vaccines, Eritrea has been working diligently to reduce the negative impact of vaccine-preventable diseases and that Eritrea has policies and appropriate strategies to reduce morbidity and mortality and thereby increasing productivity that would directly and indirectly contribute to the economic development of the country.

Minister Amina went on to say that currently 12 types of vaccines are being provided to prevent diseases including tuberculosis, poliomyelitis, whooping, and meningitis and Rota vaccine among others.

Minister Amina also said that in Eritrea there are 285 static immunization program sites, and 385 outreach sites and that using these approaches it was able to achieve 95% coverage against ten diseases which are on controlling stage while practically eliminating poliomyelitis and both maternal and childhood tetanus.

D. Martins Ovberedjo, WHO Representative, said that the Meningitis Belt starches from Senegal in the west to Ethiopia and Eritrea in the east comprising a population of 450 million people and that makes the program very important.

Dr. Martins also commended the commitment of the Eritrean Government in terms of channeling resources to the campaign and expressed confidence that Eritrea is on the right track to eliminate meningitis and to reduce the morbidity and mortality among the vulnerable population.

The UNCEF Representative in Eritrea, Ms. Shaheen Nilofer on her part said that Eritrea is embarking on one of the largest meningitis vaccination program and distribution of vitamin ‘A’ and expressed that UNCEF will support for the success of the program.


Commemoration of 40th anniversary of founding of NUEW

Shabait -

The 40th anniversary commemoration of the founding of the National Union of Eritrean Women was held in Asneda, Anseba region, at regional level.

Keren, 15 November 2019- The 40th anniversary commemoration of the founding of the National Union of Eritrean Women was held in Asneda, Anseba region, at regional level.

The event was attended by Ms. Leul Gebreab, Minister of Labor and Social Welfare, Government and PFDJ officials as well as a number of residents in the area.

Ms. Amna Hassan, head of the National Union of Eritrean Women branch in the Anseba region, said that effort is being exerted to empower women in all sectors and to realize the participation of young women in the activities of the union.

Indicating that the union that was set up 40 years ago in Arag was the result of the struggle and steadfastness of the Eritrean women, Mr. Rezene Adonai, Secretary of the PFDJ in the region, called for reinforced role and contribution for total emancipation of women.

Mr. Osman Adm, administrator of the Asmat sub-zone, on his part said that the 40th anniversary of the founding of the NUEW is unique for it is being celebrated at the time of new era unfolding and called for transferring the noble values to the young generation.

The commemoration event was highlighted by cultural and artistic programs portraying the history and contribution of Eritrean women.

ቤት ምኽሪ ቃል ምስክርነት መስርሕ ካብ ስልጣን ምውራድ ፕረዚደንት ትራሞፕ ሰሚዑ’ሎ

VOAnews Tigrigna -

ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ  ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ምስማዕ ቃል መሰኻኽር ዝገጠሞም ሳልሳይ መራሒ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው።ዲሞክራት ኣባላት ቤት ምኽሪ ንክልተ ቀንዲ መሰኻኽር ሚንስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብምፅዋዕ ቃል ምስክርነት ምስማዕ ጀሚሮም ኣለው።እቲ መስርሕ ምስማዕ ቃል መሰኻክር ፕረ.ትራምፕ ኣብ 2020 ኣብ ዝካየድ ፕረዝዳንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ረብሕኦም ንምርግጋፅ ስልጣኖም ብዘይኣገባብ ተጠቒሞም ካብ ዩክሬይን ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኖም ዝብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምእማን እዩ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ።  ክልተ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ፕረዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሕኦም ንምስጓም ናይ ውልቂ ጠበቕኦም ዝኾኑ ሩዲያ ጁሊያኒ ልኡኽ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬይን ገይሮም ልኢኾምዎም ክብሉ ንፈለማ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ቴሌቪዥን ኣብዝከታተሎ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ብወግዒ ተዛሪቦም ኣለው። “ናብ ዩክሬይን ዘቕንዐ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዘደናግርን ዘይልሙድን ኮይኑ እየ ረኺበዮ።ኣብ ኣፈፃፅማ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ክልተ መስመራት ዘለው ይመስሉ።እቲ ሓደ ስሩዕ ኣገባብ እቲ ካልኣይ ድማ ፍፁም ዘይስሩዕ ዝኾነ መስመር።”  ታይለርን ንጉዳያት ዩክሬይን ዝከታተሉ ዘለዋ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚንስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጆርጅ ኬንትን ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ትራምፕ ንዩክሬይን ክውሃብ ብኮንግረስ ካብ ዝፀደቐ ኣስታት 400 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መወዳድርቶም ጆ ባይደንን ወዶም ሃንተር ባይደንን ዝካየድ ምርመራ ዝበለፀ ዘገድሶም ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ተዛሪቦም። ኣባል ኮንግረስንን ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ስለያን ኣዳም ሺፍ ብዛዕባ’ዚ ከምዚ ኢሎም። “ኣብዚ መስርሕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ዝልዓሉ ዘለው ሕቶታት፡ፕረዝዳንት ትራምፕ ብቐሊሉ ክትጉዳእ ናይ እትእእል መሻርኽትና ሃገር ኩነታት ብምምዝማዝ ዩክሬይን ኣብ ናትና ምርጫ ኢዳ ክተእትው’ዶ ዓዲሞምዋ?ፕረዚደንት ትራምፕ ንሰበስልጣን ንኣብነት ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ኣኼባ ወይ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝ ዝምልከት፡ ኣብ ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ንዕኦም ብዝሕግዝ ኣገባብ ምስ ናይ ዩክሬይን ቅሩብነት ፖለቲካዊ ምርመራታት ክተኣሳሰርዶ ጌሮም?ፕረዚደንት ትራምፕ ስልጣን ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈቶም ብዘይግቡእ’ዶ  ተጠቒሞም? እዩ እቲ ሕቶ?” ፕረዚደንት ትራምፕ ኣገዳስነት ናይዚ መስርሕ ዋጋ የብሉን ኢሎምዎ ኣለው። “ዋላ ሓደ ነገር የለን።ናይ ሕጊ ጠበቓታት ክጥቀሙ እየ ዝርኦም ዘለኹ፤ናይ ቴሌቪዥን ጠበቓታት እዮም።” ትራምፕ ናይ ዴሞክራት ጠበቓታት ነቲ ናይ መሰኻኽር ሕቶታት ዝሓዝሉ ኣገባብ እዮም ዝዛረቡ ዘለው።  ኣምባሳደር ዊሊያም ተይለር  ወታሃደራውን ዲፕሎማሲያውን ኣገልግሎታት ንዓሰርተታት ዓመታት  ኣብ ዝሃብሉ እዋን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምስ ውልቃዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክተኣሳሰር ወይ ከም ቅድመ ኩነት ከቐርብ ርእየ ኣይፈልጥን ኢሎም።    ብመሰረት ኣሃዛዊ ርእይቶ ህዝቢ፣ኣሜሪካዊያን ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝካየድ መስርሕ ደገፎም እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ።ዲሞክራት ከምዚ ዝበለ ወግዓዊ ቃል ምስክርነት ብምቕራብ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ። ኣብ ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ተንታኒት ሱዛን ሎው ብሎች ከምዚ ትብል። “ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዝካየድ ምስማዕ ቃል ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ።እቲ ሕገ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ጨንፈር እዩ ገዲፉሉ።ስለዚ እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ክፍፅም እንተድኣ ኮይኑ፣ሰኔት ድማ ፍርዱ ክህብ ወይ ከይህብ እንተድኣ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዞም ኣለዎ።”     እቲ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ሰሙን ናይ ትሽዓተ መሰኻኽር ቃል ብወግዒ ክሰምዕ እዩ።ብሙሉኦም ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓዊያን ዓመት ኣብ ዓንቀፃት መውረዲ ስልጣን ድምፂ ክህቡሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ስልጣን ናይ መውረዲ ዓንቀፅ እንተድኣ ኣፅዲቑ ሰኔት እቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ኣብዝብል ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓመት ፍርዲ ክህብ እዩ። ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።        

ኣስመራ: ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ‘ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት` ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካያድ ኣሎ

VOAnews Tigrigna -

‘ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ‘ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ፡ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ 15 ሕዳር ዝቅጽል ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃነ ዓይኒ ኣስመራ የካይድ ኣሎ።   ኣብቲ ዜጋታት ኣሜሪካ፡ኤርትራ፡ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝኮኑ 17 ክኢላታት ሕክምና ዝሓቖፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ዝካየድ ዘሎ መደብ፡ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ከምዝኾኑ ተሓቢሩ’ሎ።   “እዚ ብሓባር ዝካያድ መጥባሕቲ ተመክሮ ኣብ ምልውዋጥን ካልእ ዝምድናታትን ኣብ ምፍጣር ዓቢ ተራ ኣለዎ።” ክብሉ ኣብቲ መጥባሕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓካይም ንድምጺ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።   ተጠቀምቲ ናይቲ መጥባሕቲ ብግዲኦም፡’ሳላ ዝረኸብዎ ናይ ናጻ መጥባሕቲ ክርእዩ ከምዝበቕዑ’ ተዛሪቦም።   ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።

ፈነወ ትግርኛ ሓሙስ

VOAnews Tigrigna -

ፈነወ ትግርኛ ብናይ`ዚ መዓልቲ ዓበይቲ ዜና ይጅምር ። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረኽቦም ቃለ-መጠይቓትን ሰሙናዊ መደባትን ድማ የስዕብ ። ሰሙናዊ መደባት ሓሙስ፡ መንእሰያት/ ጥዕና

Pages

Subscribe to shekortet.com aggregator - Eritrea